Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom chirurgicznie chorym, ofiarom przestępstw, w tym również pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, oraz działalność na rzecz organizacji badań naukowych mających na celu poprawę wyników leczenia dzieci, jak i działalność na rzecz poprawy standardów i warunków leczenia dzieci z chorobami chirurgicznymi znajdującym się pod opieką Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, jak również działalność na rzecz poprawy standardów i warunków leczenia dzieci z chorobami chirurgicznymi.

Dane naszego OPP: