Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie sekcji i szkoleń sportowych dla mieszkańców Gminy w tym otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju różnych dyscyplin sportu. Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kulturalnego, moralnego oraz sportowego. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych na gruncie gminnym oraz wojewódzkim objętych działalnością naszego stowarzyszenia. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i patologią po przez integrowanie dzieci i młodzieży w różnym wieku, po przez zdrową rywalizacje sportową z uwzględnieniem zasad Fair-Play

Dane naszego OPP: