Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: a) pomoc medyczna (lekarska i pielęgniarska) 0374 działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 , 788 i 905 \). , psychologiczna, socjalna i duchowa choremu oraz jego rodzinie (za ich zgodą) w terminalnym okresie choroby nowotworowej a także, w uzasadnionych przypadkach, innych chorób przewlekle postępujących o niepomyślnym rokowaniu, u których zakończono leczenie przyczynowe; b) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, o której mowa w punkcie a\), c) propagowanie idei i udział w organizowaniu opieki hospicyjnej i paliatywnej, d\) pomoc, o której mowa w punkcie 1 podpunkt a\) jest sprawowana w siedzibie Stowarzyszenia oraz w placówkach powołanych przez Stowarzyszenie organów jak również w domu chorego.

Dane naszego OPP: