Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

prowadzenie Punktu Porad Obywatelskich w dwóch Gminach powiatu ostrowieckiego przez dwóch doradców ds. obywatelskich w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski i w Gminie Ćmielów. Celem głównym projektów było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących teren Gminy Ostrowiec Św., Ćmielów poprzez realizację nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego co w konsekwencji pozwoli na przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych Cele szczegółowe projektu uzyskano poprzez: 0000 wzrost dostępu do nieodpłatnej i profesjonalnej usługi poradnictwa obywatelskiego; 0000 podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług poradnictwa obywatelskiego wdrażając wypracowane standardy usług; 0000 zniesienie nierówności szans w dostępie do poradnictwa obywatelskiego poprzez świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkim osobom z Gminy Ostrowiec Św. Ćmielów, które potrzebują takiej pomocy uwzględniając ich potrzeby i możliwości; 0000 zapewnienie jednakowego dostępu do informacji i edukacji obywatelskiej eliminując bariery wynikające z Ustawy o bezpłatnym poradnictwie prawnym \(kryterium wieku, dochodu, inne\); 0000 podniesienie świadomości obywatelskiej mieszkańców Gminy Ostrowiec, Ćmielów

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000015916
  • e-mail: budekagnieszka@wp.pl
  • Telefon: 602504395
  • Adres: UL. SANDOMIERSKA 26 A, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI