Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności: -na rzecz wczesnej diagnozy i terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, - na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich typach szkół, - w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, - na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku

Dane naszego OPP: