Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia przedmiotem działalności jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a w szczególności : 1 .szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania, 2 . zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia krajowej awifauny, 3 .opracowywanie planów i wdrażanie działań ochronnych, 4 . wszelkie działania prawne sprzyjajace ochronie ptaków i ich siedlisk.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000015808
  • e-mail: biuro@otop.org.pl
  • Telefon: 227618205
  • Adres: UL. ODROWĄŻA 24, 05-270 MARKI