Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

wykonano zadania publiczne w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" na podstawie umów zawartych z Miastem Poznań: a. „Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych", w tym zadanie: „Telefon zaufania i poradnictwa dla osób niewidomych i słabowidzących". W ramach tego zadania: - prowadzono telefon zaufania dla osób niewidomych i słabowidzących. - prowadzono punkt poradnictwa dla niewidomych i słabowidzących w zakresie pomocy funkcjonowania wzrokowego, orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się. b. „Rozwój zawodowy i integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin.”, w tym zadanie: „Niewidomy w nowoczesnym mieście" W ramach tego zadania: - prowadzono punkt konsultacyjny dla niewidomych i słabowidzących użytkowników technologii cyfrowych. - przeprowadzono 18 . „Konkurs plastyczny dla dzieci na rysunek o białej lasce”

Dane naszego OPP: