Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzi szkoły: Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 i Społeczne Gimnazjum nr 2 Inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele zbliżone są do celu Towarzystwa. Propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej. Uczestniczy w opracowaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP: