Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Współpraca z Grupą Nieformalną "0dbiniec" działającą w Kleczewie. Grupa ta skupia kobiety w wieku 40043d. Współpraca polega na podnoszeniu wiedzy o warunkach organizacyjnych i prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, przygotowywaniu wspólnych wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich a także przygotowanie się do wspólnej realizacji celów i zadań nakreślonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi gminy Kleczew.Towarzystwo nasze wspiera również finansowo Grupę Nieformalną "Babiniec"

Dane naszego OPP: