Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - przeciwdziałanie zjawisku bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów \(organizowanie i prowadzenie schronisk i przytulisk dla bezdomnych zwierząt), - działanie na rzecz ochrony zwierząt, - propagowanie humanitarnego stosunku do zwierząt, propagowanie akcji humanitarnego zmniejszania populacji zwierząt bezpańskich poprzez sterylizację i kastrację, - zapobieganie rażącemu zaniedbywaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt, - sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w dziedzinie ochrony praw zwierząt, - organizowanie działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących zwierząt.

Dane naszego OPP: