Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie wszechstronnej pomocy młodzieży z Powiatu Skarżyskiego lub spoza powiatu uczęszczającej do szkół na terenie powiatu skarżyskiego, szczególnie uzdolnionej i osiągającej znaczące efekty w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej. 2 . Wspieranie i promowanie działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej, naukowej szkolnych kół i zespołów a także zespołów amatorskich, twórców ludowych. 3 . Wspieranie i promowanie wszelkich inicjatyw lokalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie działalności edukacyjnej, artystycznej, kulturalnej a także wydawniczej związanej z historią i tradycją Regionu Świętokrzyskiego.

Dane naszego OPP: