Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i prowadzenie zespołu piłki nożnej seniorów oraz drużyn młodzieżowych. Realizacja ww. projektów wpisuje się w cele statutowe Stowarzyszenia, do których należą m. in. integracja środowisk, wyrównywanie szans rozwoju, kształtowanie zachowań, rozwój fizyczny, umiejętność współpracy w grupie, zwiększające się zainteresowanie oraz coraz większa ilość dzieci i młodzieży chcących uprawiać piłkę nożną. Zakładany cel realizacji zadania został przez nasze stowarzyszenie wykonany w 2016 roku, ponieważ uczestniczyliśmy w rozgrywkach piłkarskich, w których reprezentowała nas drużyna seniorów oraz cztery drużyny młodzieżowe, a także nasze drużyny brały udział w licznych turniejach. Udało nam się również zwiększyć popularność piłki nożnej wśród społeczności lokalnej, o czym najlepiej świadczyła ilość sympatyków piłki nożnej na meczach naszych drużyn.

Dane naszego OPP: