Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Promocja zdrowego stylu życia. 2 . Inicjowanie i promocja działalności kulturalnej. 3 . Inicjowanie i wspieranie działań służących poprawie poziomu edukacji obywateli. 4 . Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. 5 . Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka. 6 . Ochrona i promocja zdrowia. 7 . Działalność kulturalna o charakterze niedochodowym w zakresie promocji kultury i sztuki. 8 . Działalność edukacyjna o charakterze niedochodowym w zakresie zdrowia, kultury i sztuki. 9 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 10 . Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: