Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Popularyzowanie idei Towarzystwa oraz ich reprezentowanie wobec władz i instytucji. Nawiązanie i rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami, związkami, organizacjami wędkarskimi, rybackimi, łowieckimi, ekologicznymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju. Inwentaryzowanie i monitoring głównych zagrożeń w zakresie zanieczyszczeń rolniczych i przemysłowych degradujących środowisko rzeki i dorzecza Parsęty. Tworzenie lobby lokalnego na rzecz ekorozwoju gmin i miast, integrującego działania społeczne, gospodarcze i polityczne wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Ochronę wód rzeki i dorzecza Parsęty przed kłusownictwem we współpracy z policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rybacką, Społeczną Strażą Rybacką i innymi odpowiednimi służbami.Lokalizowanie i likwidowanie źródeł zanieczyszczeń. Przeprowadzanie prac renaturyzacyjnych oraz inicjowanie budowy przepławek umożliwiających migrację ryb i innych organizmów wodnych, budowa tarlisk. Zarybianie dorzecza Parsęty gatunkami ryb cennymi dla jego ekosystemu( troć wędrowna, łosoś atlantycki, pstrąg potokowy, lipień). Pozyskiwanie środków z krajowych funduszów, fundacji i programów pomocowych. Popieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o Parsęcie i jej dorzeczu, a także wiedzę o tematyce ekologicznej, wędkarskiej i turystycznej.

Dane naszego OPP: