Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie \(Dz.U Nr 96 poz. 873 ) obejmującą zadania w sferze zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: a) rozwój w Polsce siatkówki plażowej, a także siatkówki halowej, zarówno mężczyzn jak i kobiet oraz młodzieży i dzieci, b) promocja wyróżniających się siatkarzy w kraju i zagranicą, c) upowszechnianie wiedzy o siatkówce, a w szczególności o osiągnięciach polskich siatkarzy, d) podejmowanie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi piłki siatkowej, e) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z siatkówką, f) skupianie wokół idei Fundacji działaczy i miłośników kultury fizycznej, przedstawicieli biznesu w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP: