Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, 2 . wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, 3 . działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem, 4 . działanie na rzecz rozwoju małych i średnich firm, 5 . pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą na terenie gminy, 6 . wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki, 7 . wspieranie rozwoju kultury, sportu, rekreacji i życia społecznego, 8 . popularyzacja wiedzy z zakresu rozwoju gospodarczego, 9 . podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia, 10 . działanie na rzecz rozwoju komunikacji społecznej, w tym społeczeństwa informatycznego, 11 . działanie na rzecz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i pomocy osobom niepełnosprawnym. 12 . Działanie na rzecz rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym także dzieci, młodzieży, osób dorosłych niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000014715
  • e-mail: hrozmus@op.pl
  • Telefon: 177444415
  • Adres: UL. /269A, 36-105 CMOLAS