Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie ma na celu rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych warstw społeczeństwa oraz wykonywanie zadań publicznych w zakresie : nauka , edukacja , oświata i wychowanie ,kultura , sztuka,ochrona dóbr kultury i tradycji .

Dane naszego OPP: