Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działalności statutowej Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski poprzez: 1 . Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekonomiczno- ekologicznej. 2 . Rozwijania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną. 3 . Skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: