Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Od kilku lat Towarzystwo Na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka Chrapkiewicza- Chape01c0ille,a w Strzyżowie na wniosek rodziców dzieci i osób wymagających stałego leczenia i rehabilitacji udostępnia swoje konto bankowe na dokonywanie odpisu 1% podatku z dopiskiem imienia dziecka lub osoby dorosłej. Zebrane środki finansowe zostają przekazane osobie wnioskującej po wcześniejszym przedłożeniu dokumentacji z leczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego. Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego Towarzystwo wspomaga ludzi wymagających leczenia i rehabilitacji z dokonywanych odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2016 z urzędów skarbowych wpłynęła kwota w wysokości 26 576,00 zł, z której wydatkowano 17 007,00 zł na leczenie i rehabilitację dla pięciu osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: