Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Naszą misją jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych i innym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Misję tą realizujemy w duchu patrona św. Brata Alberta od ponad 30 lat poprzez prowadzenie schronisk, noclegowni, hosteli, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym, działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną, reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wiele innych.

Nasza strona www: www.bratalbert.rzeszow.pl


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu Patrona św. Brata Alberta.

Dane naszego OPP: