Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie wartości popierających trzeźwość i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu. 2 . Stosowanie środków przewidzianych prawem w stosunku do zjawisk alkoholizmu i pijaństwa. 3 . Niesienie pomocy w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu. 4 . pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików. 5 . Objęcie opieką dzieci z rodzin alkoholików i rodzin zagrożonych patologią społeczną. 6 . Walka z nikotynizmem i narkomanią. 7 . Współdziałanie z organizacjami sportowymi i kulturalnymi w propagowaniu idei trzeźwości. 8 . Pomoc finansowa dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych. 9 . Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000014317
  • e-mail: srt_pierzchnica@o2.pl
  • Telefon: 607539549
  • Adres: UL. KARD. S. 5/1, 26-015 PIERZCHNICA