Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zadaniami statutowymi Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych są: 1 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 2 . Pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób; 3 . Promocja zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób bez pracy; 4 . Działania na rzecz seniorów; 5 . Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 6 . Integrowanie społeczności lokalnej; 7 . Ochrona i promocja zdrowia; 8 . Propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka; 9 . Budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 10 . Działalność z dziedziny edukacji, kultury i sportu; 11 . Wspieranie inicjatyw społecznych.

Dane naszego OPP: