Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Izbą Lekarską oraz innymi organizacjami zawodowymi i społecznymi w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących rozwoju działalności w zakresie chirurgii dziecięcej, omawianie swoich doświadczeń, polepszenia w zakresie operacji, technik. Kontynuacja współpracy z Konsultantem Krajowym ds. Chirurgii w działaniach mających na celu polepszenia jakości wykonywanych usług medycznych. Ponadto kontynuowano badania nad szacowaniem dostępności do usług medycznych na terenie naszego kraju oraz czasu oczekiwania na wykonanie procedur leczniczych.

Dane naszego OPP: