Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania działalności młodzieżowo-dziecięcej grupy tanecznej "DINO".
Najważniejsze cele realizowane przez Stowarzyszenie to:
- Podnoszenie poziomu prezentacji artystycznych zespołu.
- Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności zespołu.
- Rozwijanie uzdolnień twórczych i odtwórczych, tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej.
- Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej.
- Upowszechnianie wśród członków i w środowisku działalności artystycznej dzieci i młodzieży.
- Opieka nad animatorami działalności kulturalnej dzieci i młodzieży.
- Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień (bez papierosa, alkoholu i narkotyków).
- Propagowanie form, sposobów higienicznego trybu życia i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
- Wpajanie dzieciom zasad współżycia w grupie, w atmosferze przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
- Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: