Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Świadczenie Pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 2 .Promowanie lokalnej polityki prorodzinnej 3 .Organizowanie społecznego systemu pomocy rodzinie w środowisku lokalnym 4 .Upowszechnienie i ochrona praw dziecka, osoby niepełnosprawnej i rodziny. 5 .Podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków ubóstwa rodzin, a przede wszystkim wychowujących dzieci. 6 .Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin oraz terapii rodzinnej. 7 . Pomoc w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny i podejmowanie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. 8 .Podejmowanie innych działań, wspomagających rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, wynikających z rozeznanych potrzeb.

Dane naszego OPP: