Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ORGANIZOWANIE W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW I MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO- SOCJALNYCH NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I INNYCH OSÓB POZOSTAJĄCYCH NA ICH WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ W TYM POMOC DZIECIOM Z RODZIN PATOLOGICZNYCH. .. ..... ......

Dane naszego OPP: