Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz rodzinom zagrożonym patologią społeczną. Jako organizacja pozarządowa działa w sferze zadań publicznych obejmujących następujące zadania: - Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych mentalnie i fizycznie; - Różnorodne formy wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, rodzin patologicznych i zagrożonych chorobą alkoholizmu; - Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sferze mentalnej i fizycznej; - Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: