Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Aktywne kreowanie modelu oświaty w Polsce w kierunku zapewniającym uczniom i nauczycielom właściwe i społecznie oczekiwane warunki edukacyjne. 2 . Ochrona praw uczniów i nauczycieli wynikająca z obowiązku edukacyjnego. 3 . Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej. 4 . Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi oświaty i wychowania. 5 . Wspieranie szkół i innych jednostek organizacyjnych statutowo zajmujących się problematyką oświatowo-wychowawczą. 6 . Upowszechnianie wiedzy o problematyce edukacyjno-wychowawczej. 7 . Organizowanie kontaktów koleżeńskich członków i sympatyków Stowarzyszenia. 8 . Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych podejmujących działania zgodne z celami Stowarzyszenia. 9 . Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania

Dane naszego OPP: