Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Troska o dzieci niepełnosprawne 2 .Pomoc i ochrona życia chorego dziecka 3 .Zajmuje się wyłącznie niesieniem wszelkiej pomocy dzieciom niepełnosprawnym kierując się ich potrzebami życiowymi 4 .Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach drogowych 5 .Udzielanie wsparcia młodzieży niepełnosprawnej w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy poprzez: -warsztaty psychologiczne -szkolenia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem, -warsztaty dla rodziców i osób współpracujących z niepełnosprawnymi 6 .Stowarzyszenie może prowadzić własne placówki opiekuńczo- wychowawczych edukacyjnych

Dane naszego OPP: