Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności klubu jest propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju sportu wyczynowego i masowego, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. Klub prowadzi działalność w zakresie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w wymiarze profesjonalnym i amatorskim, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych wśród swoich członków oraz ogółu społeczeństwa. Realizuje zadania określone w art. 4 ust.. 1 pkt. 2,3,4,6,7,10,13,14,15,17,19,26,27,30,32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP: