Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Inspirowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w małych miejscowościach.

Dane naszego OPP: