Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń i wypadków. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowościach działalności własnej i pomocy wzajemnej, Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych, Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej, Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków KOSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków KOSP.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000013316
  • e-mail: kosp@kosp.pl
  • Adres: UL. WOLA 6, 87-620 WOLA