Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych i prawych obywateli RP; krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej i stwarzanie warunków do rozwoju mistrzostwa sportowego; integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej; inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej; rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia; wychowanie do rekreacji fizycznej.

Dane naszego OPP: