Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności Towarzystwa Chorych Na Stwardnienie Rozsiane jest zrzeszenie osób chorych, w celu poprawy ich warunków zdrowotnych i bytowych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym i kulturalnym kraju. Organizowanie już od dwudziestu lat ustawicznej rehabilitacji ruchowej (ćwiczenia odbywają się dwa razy w tygodniu\). Organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze , wyjścia do kina, teatru, opery, filharmonii. Spotkania na wspólnych zebraniach co miesiąc.

Dane naszego OPP: