Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Celem Stowarzyszenia jest niesienie szeroko rozumianej pomocy: - materialnej - finansowej - prawnej - organizacyjnej - i innej: osobom pokrzywdzonym przez los, osobom wymagającym wsparcia, a nie objętych dotychczas wcale lub w niewystarczającym stopniu świadczeniami rządowej i samorządowej pomocy społecznej, umożliwiającej pełną integrację osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa. 2 .Przez pomoc rozumiemy świadczenia materialne lub inne na rzecz określonej osoby, będącej w trudnej sytuacji życiowej, mające na celu polepszenie tej sytuacji w oznaczonym zakresie.

Dane naszego OPP: