Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc społeczna w tym rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie tych szans i osób 2 . Działalność charytatywna 3 . Ochrona i promocja zdrowia 4 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 . Działalność na rzecz osób starszych 6 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 7 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 8 . Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży 9 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 10 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym 11 . Promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: