Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę, 2 ) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji, 3 ) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałaniu uzależnieniom, 4 ) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych, 5 ) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa, 6 ) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii, 7 ) udzielanie pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków, 8 ) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków, 9 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000011478
  • e-mail: psd.kielce@wp.pl
  • Adres: UL. ARTWIŃSKIEGO 6/215, 25-734 KIELCE