Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przegląd piosenki i turniej tenisa stołowego.Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego oraz działalność otwarta w ramach oratorium; wspieranie kształcenia poprzez pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, rozwoju umiejętności muzycznych oraz sportowych. Tworzenie wspólnoty wychowawczo- duszpasterskiej złożonej z wychowawców oraz wychowanków i ich rodziców czy opiekunów prawnych. W ramach realizacji działań zostały przeprowadzone m.in. przeglądy muzyczne z udziałem dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych, turnieje sportowe, a także wyjazdy formacyjno-edukacyjne dla wolontariuszy-animatorów wspierających działalność placówki.Festyn na rozpoczęcie wakacji oraz na rozpoczęcie roku. Gry i zabawy dla dzieci, animacje, malowanie twarzy, animatorzy.

Dane naszego OPP: