Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami podstawowymi działalności Stowarzyszenia są promocja, rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej. 2 . Celami szczegółowymi są: a) organizacja i uczestnictwo w zajęciach lub imprezach sportowych, spotkaniach, pokazach itp., b\) rozwój bazy sportowej, c) popularyzacja i promocja sportu oraz aktywnego trybu życia, d) integracja środowiska sportowców i lokalnych mieszkańców, e) prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: