Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO LESZCZYNIACY Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU: PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE INICJATYW NA RZECZ PODTRZYMANIA I POPULARYZOWANIA TRADYCJI NARODOWYCH I LUDOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FOLKLORU WSI LUBELSKIEJ. EDUKACJA I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W DUCHU MIŁOŚCI I KULTURY NARODOWEJ, ROZBUDZANIA WRAŻLIWOŚCI NA WSZELKIE PRZEJAWY ESTETYKI RUCHU, GESTU, MUZYKI I SŁOWA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE, WSPÓŁPRACY I KOLEŻEŃSKOŚCI. STOWRZYSZENIE ORGANIZOWAŁO POBYT ZESPOŁU Z WĘGIER, WSPÓŁORGANIZOWAŁO UDZIAŁ ZESPOŁU W WIELU KONCERTACH NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ. STOWARZYSZENIE BRAŁO UDZIAŁ W EUROPEJSKIEJ KARAWANIE TAŃCA I MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNYM W AGRIGENTO NA SYCYLII WE WŁOSZECH. OPRACOWAŁO TAŃCE REGIONALNE LUBELSKIE, BIŁGORAJSKIE, SITARZY BIŁGORAJSKICH,

Dane naszego OPP: