Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc w urzeczywistnieniu poprawy warunków życia chorych: wsparcie finansowe w zakupie leków, środków opatrunkowych oraz artykułów spożywczych. Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły; pomoc medyczna polegająca na łagodzeniu uciążliwych dolegliwości połączona z pomocą rehabilitacyjną. Członkowie Stowarzyszenia organizowali nieodpłatne wizyty domowe \(u pacjentów cierpiących z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej i chorób przewlekłych) personelu medycznego i wolontariuszy oraz szkolili rodziny chorych w pielęgnowaniu podopiecznych, oraz obsłudze sprzętu rehabilitacyjnego.

Dane naszego OPP: