Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturowej. Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie kultury i sztuki. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych. Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii środowisk społecznych i twórczych odnośnie życia kulturalnego, artystycznego, oświatowego i naukowego we Włocławku i w regionie wobec różnych instytucji i władz administracyjnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000010871
  • e-mail: biuro.dktk@wp.pl
  • Telefon: 542364750
  • Adres: UL. PIWNA 4, 87-800 WŁOCŁAWEK