Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego. 2 \) Wspieranie i prowadzenie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 3 ) Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 4 ) Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie. 5 ) Popularyzowanie zagadnień dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo w społeczeństwie. 6 ) Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym. 7 ) Zorganizowanie banku danych na temat upośledzenia umysłowego, form a także metod wprowadzanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w krajach oraz w państwach UE.

Dane naszego OPP: