Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzających do profilaktyki kalectwa i inwalidztwa chorych na stwardnienie rozsiane, b) wyzwalanie inicjatyw członków 0374osób niepełnosprawnych chorych na SM, w kierunku jak najwszechstronniejszego leczenia oraz rehabilitacji rozumianej jako proces optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwości kierowania własnym życiem, c) uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawnych w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami, d) propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie profilaktyki i rehabilitacji chorych na SM, e) pozyskiwanie środków, poprzez organizowanie zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej, f) rozwijanie działalności popularyzatorsko 0374 propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu. g) prowadzenie działalności pożytku publicznego odpłatne i nieodpłatne, część odpłatna przeznaczona jest w całości na cele statutowe. h) pozyskiwanie środków finansowych od firm w zamian za ich reklamę 0374 odpłatnie.

Dane naszego OPP: