Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub Sportowy Wałsza Pieniężno w roku 2016 zajmował się przede wszystkim organizowaniem różnorodnych imprez sportowych, ponadto udział drużyn w rozgrywkach sekcji piłki nożnej, prowadzenie zajęć sportowych z zakresu gry w piłkę nożną dla różnych grup wiekowych; krzewienie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz patologiom społecznym, nauka kultury i zachowania na boisku i poza nim. Pod egidą klubu odbył się : AMAtorska Liga Piłki Nożnej, Turnieje piłki siatkowej oraz turniej tenisa. Zajęcia odbywały się na boisku sportowym \( stadion Miejski\) oraz na Orliku.

Dane naszego OPP: