Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie zgodne z założeniami programowymi a w szczególności: a) nawiązać współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo z terenu Europy i stron świata w celu ponownego otwarcia dla szlachty polskiej kontaktów ze szlachtą europejską i szlachtą polską na emigracji b) działania mające na celu inspirowanie naszych członków i nie tylko do badań nad dziejami własnych rodzin, odrodzenie środowiska szlacheckiego oraz przywrócenie wartości patriotycznych c) integracja środowiska szlacheckiego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz zachowanie dorobku kulturalnego środowiska szlacheckiego

Dane naszego OPP: