Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, 2 \) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, 3 ) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego, 4 \) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP, 5 \) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej, 6 ) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno- wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej, 7 \) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. 8 \) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

Dane naszego OPP: