Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kresowych tradycji, historii, zwyczajów poprzez spotkania z młodzieżą i dziećmi oraz ich rodzicami w Domu Kresowym; wykłady prof. Stanisława Niciei z Uniwersytetu Opolskiego zaproszonego przez Świebodziński Związek Kresowian na serię wykładów poświęconych Kresom (odbyły się one w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Świebodzińskim Domu Kultury we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku dla zainteresowanych mieszkańców miasta). wykłady dr. T. Wojewódzkiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w związku z projekcją filmu "Wołyń" jakie odbyły się przed pokazem filmu w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych dla młodzieży oraz dla mieszkańców Świebodzina w Domu Kresowym. Kolejna edycja konkursu pod nazwą Historia Pamięcią Pisana...

Dane naszego OPP: