Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

• wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych, - wspieranie działań w zakresie edukacji medycznej dotyczącej rozpoznawania chorób nowotworowych u kobiet i mężczyzn, - świadczenie pomocy medycznej w ramach programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia, - doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów związanych z medycyną w zakresie programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia, • udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym oraz w sytuacjach szczególnych innym podmiotom zarówno w kraju jak i za granicą. - promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przeciw nowotworowej oraz opieki nad kobietami ciężarnymi i noworodkami.

Dane naszego OPP: