Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi zajęcia sportowe dla swoich członków, organizuje imprezy sportowo- rekreacyjne, dba o stworzenie wśród członków atmosfery koleżeństwa i Kolektywnego współdziałania, stwarza warunki do ich rozwoju, a ponadto dba, by członkowie godnie reprezentowali barwy klubu na imprezach sportowych, szanując honor polskiego sportowca i zasady fair-play. Naczelnym zadaniem klubu jest propagowanie i organizowanie rozwoju sportu wyczynowego, rekreacji, kultury fizycznej i turystyki, dbałość o kształtowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej, zaspokajanie potrzeby rywalizacji i dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa, a także prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: